Lean Six Sigma Green Belt training voor ieder bedrijf

Uw bedrijf kent natuurlijk vele processen, die u graag inzichtelijk wilt maken. Want gestroomlijnde processen hebben een enorme invloed op uw bedrijf. Daarvoor biedt Symbol Business Improvement een Lean Six Sigma Green Belt training. Hiermee leidt u sommige van uw medewerkers op tot Lean Six Sigma Green Belt experts, zodat zij uw processen kunnen verbeteren. Een Lean Six Sigma Green Belt is een vakspecialist die uw processen verbetert. Door middel van specialistische vakkennis, statistische analyse en gestructureerde Lean Six Sigma methodieken kan de Lean Six Sigma Green Belt uw bedrijfsvoering radicaal verbeteren. Omdat een Green Belt specialistische vakkennis moet hebben, net als een goede kennis van statistische analyse, is de Lean Six Sigma Green Belt training uitermate geschikt voor projectleiders, afdelingsmanagers, proceseigenaren en procesbeheerders. Zij hebben al de vereiste kennis en zijn de perfecte kandidaten voor de Lean Six Sigma Green Belt training.

Een Green Belt is bekend met Lean en Six Sigma

De basis van de Lean Six Sigma Green Belt ligt bij de Lean en Six Sigma methodieken. Dit zijn twee bekende en veel gebruikte managementtechnieken die uw bedrijf altijd kunnen verbeteren. De Lean methodiek concentreert op orde en netheid in uw processen. Daarnaast reduceert Lean de verspillingen in uw productielijnen. Six Sigma helpt daarbij om moeilijke problemen op te lossen en biedt daar verschillende tools voor aan. Een Lean Six Sigma Green Belt is daarom goed bekend in beide managementtechnieken en kan deze uitstekend toepassen. Six Sigma kent zijn oorsprong bij Motorola. In 1978 voerde dit bedrijf een revolutionaire zienswijze door: ze legden de focus op process capability, tolerantieanalyse, critical-to-quality karakteristieken en ontwerpspecificaties. Zo konden ze blijven innoveren en creëerden ze foutloze processen die zo min mogelijk afwijkingen hadden. Deze zienswijze werd later bekend als de Six Sigma methode en wordt dan ook het fundament hiervoor. Om de zienswijze van Motorola is een duidelijke en gestructureerde aanpak van projecten gedefinieerd in de DMAIC aanpak. Deze aanpak stroomlijnt uw processen, zodat u meer inzicht heeft in uw processen en de variatie afneemt. De basis van Six Sigma ligt in de volgende filosofie: doormiddel van een gefundeerde aanpak kunnen bedrijven de kosten verlagen door het stroomlijnen van activiteiten, verbeteren van de kwaliteit en het wegnemen van de gebreken en fouten. Het unieke van Six Sigma is dat het juist een concreet plan opzet, waarmee de processen die u opzet of verbeterd zo min mogelijk fouten bevatten. Traditionele methoden concentreren vaak op het oplappen van uw processen, terwijl Six Sigma u leert uw hele proces zo ontwerpen dat u zo min mogelijk afwijkingen produceert. Met deze systematische tools en analyses kunt u dus uw proces zo inrichten dat er geen fouten meer kunnen worden gemaakt. En dus worden uw processen en dus uw hele bedrijfsvoering meer toekomstwaardig en dat blijven ze ook, want u kunt de Six Sigma methode blijven toepassen. Lean Manufacturing is een unieke managementstrategie die zijn oorsprong vindt bij Henry Ford in 1913. Ford introduceerde een unieke integratie van het gehele productieproces, zodat het hele proces gestroomlijnd werd. Hij deed dit door de verschillende fabricageprocessen in lijn te brengen. Zo konden de processen goed op elkaar aansluiten en verliep het hele fabricageproces sneller. Hij bereikte dit door de werkzaamheden te standaardiseren, zodat hij werknemers gemakkelijk kon inzetten op verschillende plaatsen in de fabriek. Maar ook verwisselbare onderdelen waren een groot onderdeel van zijn plan, wat nu bekend staat onder flow-productie. Maar Toyota staat bekend als het bedrijf dat Lean Manufacturing groot heeft gemaakt. In het bekende boek ‘The Toyota Way’ wordt een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving gegeven van het beroemde Toyota Productie Systeem en de 14 principes die aan Lean Manufacturing ten grondslag lagen bij Toyota.

Op deze basis is verder gebouwd en er zijn vijf basisprincipes voor Lean Manufacturing uit voort gekomen. Deze zijn:

 • Waarde
 • Waardestroom
 • Flow
 • Pull
 • Continu verbeteren

Zo kunt u met Lean de focus leggen op enerzijds een stabiel proces en anderzijds het elimineren van verspillingen. Lean introduceerde ook 8 verschillende type verspillingen om de verspillingen in te delen. Dit zijn de volgende verspillingen:

 • Overproductie: meer produceren dan de klantvraag
 • Wachten: ongeplande stilstand in de productie en wachten
 • Transport: verplaatsen van materialen en productie
 • Overprocessing: onnodige bewerkingen
 • Voorraad: veel voorraad en onnodige grondstoffen op voorraad
 • Beweging: onnodig zoeken en lopen van uw medewerkers
 • Fouten: fouten, afkeur of slechte kwaliteit
 • Onbenutte kennis: het niet gebruiken van de aanwezige kennis

Zo kunt u verspillingen tegengaan en uw processen stabiliseren.

De combinatie van Lean en Six Sigma

De combinatie van deze twee technieken betekent dat uw Lean Six Sigma Green Belt medewerkers uw processen kunnen analyseren en stroomlijnen. U gaat verspillingen tegen met de Lean technieken en tegelijkertijd lost u grotere problemen systematisch op met Six Sigma. Een Lean Six Sigma Green Belt is het beste van twee werelden en dat maakt de Lean Six Sigma Green Belt ook tot een waardevolle aanwinst voor uw medewerkers. Wij bieden de Lean Six Sigma Green Belt training aan voor verschillende sectoren:

 • Publieke sector en dienstverlening
 • Zorg
 • Industrie

Zo krijgt u altijd een Lean Six Sigma Green Belt training die bij uw bedrijf aansluit. De leerdoelen in uw Lean Six Sigma Green Belt training blijven natuurlijk wel gelijk. Uw bedrijf zal veel profiteren van de Lean Six Sigma Green Belt training en u kunt beter uw processen analyseren en uw problemen oplossen.