De beste scrum master training

Welkom op de website van Improvement Services. Hier kunt u als bedrijf of organisatie terecht voor de beste scrum master training. Wij hanteren het Agile management Framework waarbij samenwerking en flexibiliteit de leidraad vormen van het uitvoeren van projecten. Onze scrum trainers zijn allemaal zeer ervaren. Een scrum master training leidt mensen op tot scrum master en zorgt ervoor dat zij met de juiste mentaliteit kijken naar uit te voeren plannen en projecten. De Agile Scrum training beslaat een middag en een avond. Vervolgens worden mensen en bedrijven die deze scrum master training volgen goed begeleidt in de fase die wij ook wel de ‘implementatie fase’ plegen te noemen. De scrum master training wordt altijd gegeven door een zeer ervaren trainer die van wanten weet. Het is een zeer intensieve training die erg praktijkgericht is en dat zult u merken als u deelneemt aan de training. Bedrijven en organisaties werken allemaal op een bepaalde manier. De strategie of de manier van werken is echter een punt waar meer aandacht aan moet worden besteed wilt u als bedrijf of organisatie ook daadwerkelijk blijven groeien. Groei bestaat bij de gratie van flexibiliteit. Wat bedoelen we daar precies mee? Door de snelle technologische ontwikkelingen hebben we geleerd dat het voor bedrijven steeds belangrijker is om in te spelen op veranderingen. Daarbij moet worden gekeken naar de mogelijkheden die er zijn binnen de organisatie. Het in de arm nemen van een van onze trainers tijdens een scrum master training kan er voor zorgen dat u weer met een kritisch oog kijkt naar uw organisatie en de mogelijke verbeteringen. Processen binnen bedrijven neigen na een bepaalde periode altijd een karakter aan te nemen. Structuren die goed werken en die groei mogelijk maken zijn gezond, maar er kunnen ook ongezonde structuren ontstaan die aanvankelijk voor groei zorgden en groei zelfs mogelijk maakten maar die nu voor een stagnatie zorgen. Daarvoor heeft u een scrum master training nodig. Door het volgen van een scrum master training kunnen deze structuren nader worden onderzocht. Wij kijken tijdens de scrum master training naar de volgende zaken:

  • Hoe staat uw huidige organisatie of bedrijf er op dit moment voor?
  • Wat zijn de sterktepunten en wat zijn de zwaktepunten van uw bedrijf?
  • Hoe staat het met de transparantie en de communicatie tussen de werknemers?
  • Wat zijn uw doelstellingen en met wat voor aanpassingen denkt u deze te bereiken?
  • De implementatie van nieuwe structuren wordt altijd begeleidt door de master.

Scrum master training volgen

Het volgen van een scrum master training; dat doet u bij ons. Allereerst voeren wij met u een gesprek over de organisatie en de huidige stand van zaken. Bij het implementeren van een nieuwe werkwijze of een nieuwe mentaliteit, is het zaak dat alle mensen betrokken worden. Daarom organiseren wij onze scrum master training met alle betrokkenen. Het volgen van de training is iets wat men samen doet. Dat heeft als voordeel dat de deelnemers de stof met elkaar kunnen bespreken. Tijdens de scrum master training pikt iedere deelnemer weer iets anders op. Dat komt omdat wij allemaal een eigen gedachtestructuur hebben en hoe wij verschillen, is ook precies het voordeel van een team van mensen die met elkaar samenwerken. U kunt namelijk alles uit uw bedrijf halen door in te spelen op deze verschillen tussen mensen. Daarom moeten bestaande structuren doorbroken worden zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden en groei. Ook voor het doorbreken van bestaande structuren is het belangrijk dat er wordt samengewerkt en dat collega’s samen een de scrum master training deelnemen. De manier waarop mensen met elkaar communiceren is bij ieder bedrijf verschillend. Wist u dat negentig procent van de signalen die we uitstralen non-verbaal is. Dat wil zeggen dat uw lichaam meer vertelt dan alle woorden die u uitspreekt. Veel mensen hebben niet in de gaten dat wat zij overbrengen meer verraadt dan wellicht de bedoeling is.

Inspelen op capaciteiten

Projecten die moeten worden uitgevoerd met een groep mensen zijn belangrijk. Bij de meeste bedrijven heeft iedereen een bepaalde rol. Deze rolverdeling wordt van te voren bepaald. Echter, het probleem bij een dergelijk rolverdeling is dat er niet zo zeer naar de kracht van de mensen wordt gekeken of de kracht van het individu, maar meer naar de strategie. Volgens ons scrum methode ligt het geheim van het succesvol uitvoeren van een project echter in het inspelen op verandering en het benadrukken van de natuurlijke kracht van mensen. Gebruik maken van het talent van mensen en het inspelen op de capaciteiten; dat is waar het bij een scrum master training allemaal om gaat en dat is waar wij alle aandacht aan besteden. Het unieke van onze cursussen en trainingen is dat u tijdens het studietraject begeleid kunt volgen. De materialen die u nodig heeft zoals het studiemateriaal, e-books en andere interviews en publicaties worden door ons ter beschikking gesteld. U kunt zich als bedrijf of organisatie inschrijven voor onze trainingen en cursussen. Wij helpen u heel erg graag verder met het afstemmen van de training op uw organisatie door in een vrijblijvend gesprek uw organisatie in kaart brengen. Iedere keer kijken wij weer met alle aandacht naar de mogelijkheden binnen uw organisatie. Onze houding is er een van no-nonsense en natuurlijk van doorpakken. Neem contact met ons op als u graag meer informatie wilt over onze cursussen en trainingen. Wij helpen u op ieder moment graag verder.