Geen toegang WSNP?

Geen toegang WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) kan verschillende oorzaken hebben. Wanneer uw schulden niet meer door uzelf betaald kunnen worden, kunt u in aanmerking komen voor WSNP. Om in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de door WSNP gestelde voorwaarden. Het kan zijn dat u niet aan alle voorwaarden voldoet, hierdoor kan de rechter beslissen dat u niet in aanmerking komt en dus geen toegang WSNP krijgt. Heeft u geen toegang WSNP opgelegd gekregen door de rechter? Dan heeft u altijd een mogelijkheid om binnen acht dagen in hoger beroep te gaan. Dit wordt in veel gevallen geadviseerd. Informatie over het hoger beroep en hoe u het beste in hoger beroep kunt gaan vindt u op onze website.

Wanneer geen toegang WSNP?

Wanneer u niet wordt toegelaten om deel te nemen aan de WSNP, kan het zijn dat een van de volgende situaties op u van toepassing zijn.

 • U heeft weinig bestedingsruimte, maar kan de schulden nog wel betalen.
 • Uw schulden zijn langer dan vijf jaar voorafgaande aan het verzoek ontstaan.
 • U kunt niet aantonen dat de onderliggende oorzaken van uw schulden onder controle zijn, mits deze langer dan vijf jaar voorafgaande van uw verzoek zijn ontstaan.
 • U zit al in een WSNP traject of u heeft de afgelopen tien jaar reeds in een WSNP traject gezeten.
 • U heeft het minnelijk traject (nog) niet doorlopen via een daartoe aangewezen instantie.
 • U in een WSNP traject zit en nieuwe schulden heeft gemaakt.
 • U in een WSNP traject zit en niet genoeg informatie heeft gegeven aan uw bewindvoerder.
 • U in een WSNP traject zit en niet heeft voldaan aan de door de wet gestelde verplichtingen.

Mocht een van de bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn, dan kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor de WSNP. Geen toegang WSNP betekent niet het einde. De WSNP voorwaarden zijn opgesteld om er zeker van te zijn dat natuurlijke personen die in het WSNP traject terechtkomen ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden.

Welke voorwaarden zijn er?

De WSNP heeft een aantal voorwaarden gesteld voor natuurlijke personen die in aanmerking willen komen voor het schuldsaneringstraject. Dit is een traject om ondersteuning te bieden om uw schulden te bevechten. De voorwaarden zijn dus opgesteld om u te kunnen helpen. U komt in aanmerking voor de WSNP wanneer u aan onderstaande voorwaarden voldoet.

 • Indien u kunt aantonen dat uw schulden niet meer door u betaald kunnen worden.
 • De schulden tot vijf jaar voorafgaand aan het verzoek ontstaan zijn.
 • Indien uw schulden langer dan vijf jaar geleden ontstaan zijn, dat u aan kunt tonen dat u de oorzaken onder controle heeft.
 • Indien u de gestelde verplichtingen van de WSNP na kunt leven.
 • Indien u niet reeds in een WSNP traject zit noch tien jaar voorafgaande aan het verzoek heeft deelgenomen aan een WSNP traject.
 • Wanneer u zich drie jaar lang maximaal wilt inspannen om uw schulden af te betalen. Dit kan door te werken maar er kan ook een sollicitatieplicht gelden.

Indien u WSNP aan wilt vragen, kunt u een verzoek bij het gerechtshof indienen. De rechter beslist of u in aanmerking komt voor de WSNP. Wanneer u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt uw verzoek afgewezen en krijgt u geen toegang WSNP. Indien de rechter besluit u geen toegang WSNP te geven, kunt u in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. De rechter doet uitspraak op basis van de gestelde voorwaarden. Echter kan het zijn de rechter vindt dat u niet aan alle voorwaarden voldoet en hierdoor u geen toegang WSNP geeft. Toch kan het zo zijn dat u wel aan de voorwaarden voldoet en dit aan het gerechtshof duidelijk wil maken. U wordt dan geadviseerd om in hoger beroep te gaan. Bij Blat Advocaten kan een van onze advocaten u begeleiden indien er geen toegang WSNP is opgelegd door de rechter. Zij kunnen u begeleiden om een hoger beroep in te dienen en uw financiële situatie opnieuw te laten bekijken door een (andere) rechter en de uitspraak geen toegang WSNP nogmaals te bekijken. Een advocaat helpt u ook om de voorwaarden voor u helder op te stellen, te toetsen met uw situatie en de rechter een duidelijk beeld te geven van uw financiële situatie, aanvraag WSNP en de gestelde voorwaarden die van toepassing zijn. Geen toegang WSNP indien u niet aan alle voorwaarden heeft voldaan betekent niet dat de uitspraak van de rechter definitief is. Indien u in hoger beroep gaat onder begeleiding van een advocaat kan een rechter uw situatie en de opgelegde; ‘Geen toegang WSNP’ herzien worden. De rechter kan in bijzondere omstandigheden besluiten om uw verzoek opnieuw te bekijken. De rechter kan dan beslissen om alsnog toegang te verlenen indien u niet voldoet aan alle voorwaarden, maar bepaalde gronden wel aanwezig zijn die op de betreffende voorwaarden van toepassing zijn. Indien u geen toegang WSNP opgelegd krijgt, betekent dit niet direct het einde, u kunt het aanvechten. Het is verstandig om advies van een advocaat in te winnen. Blat Advocaten helpt u daarbij en heeft gespecialiseerde advocaten in dienst om u hierin te begeleiden. Is uw verzoek afgewezen en wilt u advies of samen met een advocaat uw situatie en verzoek WSNP bekijken? Dan kunt u contact met ons opnemen. Op onze site vindt u een contactformulier. Wanneer u deze invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Daar kunt u op rekenen!